نمیخوام سال بعد پشیمون باشم
نمیخوام بگم کاش بیشتر میخوندم
نمیخوام بگم کاش .. کاش .. کاش ..

الان اون لحظه‌ی سخت زندگیته لعنتی
الان اون موقعست که ناامید میشی ولی نباید بشی
خودتم میدونی ۴ساله میخوایش
۴ساله روی هدفتی
برو به سمتش و هرچیزِ لعنتی غیر از اون داری رو بنداز دور

نزار سال بعد بگی ای کاش ..
بندازش دور رفیق