هوای کسایی رو که توی زندگیتون بی تفاوت ازشون میگذرید و نمیشناسیدشون رو داشته باشید

شاید اونا یه روز شدن بهترین آدمِ زندگیتون :)