نه خلاف عهد کردم که حدیثِ جز تو گفتم

همه بر سرِ زبان‌اند و تو در میانِ جانی ..پ.ن: آیا حسنِ تعلیل دارد؟

#گیج :|