هرکی بخواد بره، میره...

اونی که به همه میفهمونه که میخواد بره منتظر یه بهانه س،

که یه نفر بهش بگه بمون، و نره...

زی‌زیگولو