بالاخره ساعت مطالعم در روز به ۹ساعت رسید!

قبلش ۷ ۸ ساعت بود

البته روزایی که مدرسه و کلاس دارم شاید به این ساعت نرسه

ولی باید حداکثرِ توان باشه!