‏تنها راه توقف فحاشی ایرانیا اینه #اینستاگرام یه دفتر باز کنه تهران

واسه ساین‌آپ کردن مدارک شناسایی و اثر انگشت بگیره از ملت و هزینه ثبت نام!


[[عکس احتمال نامعتبری داشت، پاک کردم]]


باعث تاسفه ..!