بعضی شب‌ها

نمیدانی چه مرگت میشود!

دلتنگی .. دلشوره داری .. فکر و خیال .. مشغله ..

حتی نمیدانی با چه کسی ، چگونه درددل کنی

اصلا شاید بهتر است درون خودت نگه داری و از درون بشکنی ..

پُر شوی، باد کنی ..


کاش این شب‌ها به سر شود ..

کاش ..پی‌نوشت: احساس تنهایی، گند ترین حس ..

پی‌نوشت‌تر: من عاشق تنهایی‌ام .. یا شاید، فقط فکر میکنم که عاشق تنهایی‌ام :)