رتبه های برتر، دو رقمی و سه رقمیا رو دیدم
کسایی که میانگین ترازشون ۷۰۰۰ بود رو چک کردم
وضعیت تابستونشون و ترازاشون عین من بود!
امیدوار شدم
آهسته و پیوسته!
منم یکی از اون دو رقمیام! 😉 ( حالا اگه زیر ۲۰۰ بود هم راضیم..!)
همون دوستم ش.ش که بهم گفت چیکارا میکرده
وضعیتم خیلی شبیهشه! پس طبق حرفاش پیش میرم
مییییییشه ☺☺☺☺