نه طرف جناح خاصیم

نه توی بحثای سیاسی شرکت میکنم

نه مومنِ دوآتیشَم

نه بچه مسجدیَ‌م

ولی میدونم که بهشون مدیونم :)

حتی اگه مدیون هم نباشم،

اونا یسری آدما بودن که از جونشون گذشتن، برای کشورشون و اعتقادشون ..

هرکسی نمیتونه از جونش به این راحتی مایه بزاره

جدا از بحث شهادت، اخلاق پسندیده‌شون هم موردِ توجه قرار میگیره

اونا هرچی که بودن، با هر اعتقادی، ارزش دارن .. چون آدمای خاصی بودن :)

شهدا


اونجاش که باسیم‌ پاشو به دوشکا بسته

که وقتی با RPG و تیربار میزننش از ترس درنره

رزمنده: علی‌حسنِ احمدی ♡


احمدی