با آن همه دلداده دلش دیوانه‌ی ما شد

ای من به فدای دلِ دیوانه پسندش ..!پ.ن: مخاطب ندارد!

صرفا به دلمان نشست!!