فردا شب نتایج میاد !

و ماااا خیلی ذوق داریم، نمیدونم چرا!

دفترچه انتخاب رشته رو نگاه کردم

ظرفیت قبولیا رفته بالا!

بقیه توضیحات توی اسکرینا هست!کنکککور