از همه جالبتر برام رتبه اول تجربیه!
سال ۹۱ کنکور داده با رتبه تک رقمی منطقه۳ رفته برق شریف، و حالا دوباره کنکور داده تا پزشکی بخونه و سه رقمی بشه، واقعا جالبه!!! دمش گرم!

نتایج ما هم یه سال دیگه میاد .. ! ایشالا که همه چی خوب بشه :)


نتایج ریاضینتایج تجربینتایج انسانی