ببینم بالاخره به امید خدا میشه این تستا رو زد یا نه ...!!

بدجور درگیرشم :|


هندسه فضایی