+ فصل اول شیمی 3 رو چه جوری خوندی؟؟ واکنش ها رو بلدم ، مسئله هاش سخته.

( به صورت خصوصی بود شاید نخواد اسمشو بگم )


- کلا روند مطالعه‌ی درس شیمیِ من اینطوریه:

۱- مطالعه‌ی درسنامه های مبتکران به طور کامل و درس به درس

۲- خلاصه برداری

۳- مطالعه‌ی متن کتاب برای اینکه مطمئن شم چیزی جا نیفتاده و ریزه‌کاری‌هاش رو خوندم

۴- تست مبتکران

۵- تست مبتکران تکمیلی (مسئله ها)


البته مورد ۵ خیلی نیاز نیست، چون تست‌هایی رو میاره که بالاتر از سطح کنکوره ولی برای تسلط به مبحث خوبه

فصل ۱ فقط مسئله هاشه که سخته، برای قوی شدن توی مسئله ها نیاز به تستِ زیاده

البته نه فقط تست زدنِ معمولی

باید سعی کنی یه روش سریعتر واسه حل مباحث پیدا کنی و دستت تند شه

* واکنش و زیروندا رو باید حفظ باشی تا دوباره ننویسی

* جرم مولی ترکیبا رو حفظ باش تا دوباره حساب نکنی


همه‌ی این روشا به کنار، تسلط و دقت و سرعت همزمان توی جلسه به کنار!

دقت و آرامش سرجلسه مهمتره، که باعث شد درصد شیمی که به دست آوردم دلخواهم نباشه ..!