آدما پیر که میشن، میفهمن تنها چیزی که زنده نگهشون میداره ورزشه


پ.ن: واسه همینه پیرای ورزشکار رو توی پارکا بیشتر از جوونا میبینید!