وقتی خونوادم انقد دارن واسه کتابا و کلاسام خرج میکنن، واقعا حیفم میاد کم کاری کنم ..
رتبه دو رقمی رو باید بیارم ..!!
منی که ۱۱سال تحصیلی بدونِ هیچ معلمی ادامه دادم، امسال واسه اکثر درسام معلم و کلاس دارم! حس غریبیه!!!!