نرم افزار

صنعتی شریف


حق منه! سهم منه! مااااال منه! :دیییی

دیگه هم کم نمیارم یا ناامید نمیشم ازش ^___^


یه جمله ای هست که میگه:

از آرزوهات کم نکن، به تلاشت اضافه کن!