چقد حفظ اینا دوسال پیش برامون سخت بود!

اصن دارم نگاش میکنم یاد وحشت اون موقع میوفتم!

میگفتم خدایا چجوری اخه!!!!!

پس وقتی اینا رو تونستم تا الان بفرسم به حافظه بلند مدتم

مطالب جدید و ایناهم میشه

فقط تمرین و تکرار

یادت نره!


پ.ن: میدونم بدخطم ولی به روم نیارین :| :))


شیمی ۲!