حس خوب ینی نیمرو بزنی با نونِ داغ :-"

والاع :))) زندگی همینه دیگه


چیَن اون خزایی که هرشب مرغ سوخاری و فیله و عنکبوت و هشت پا و چارتا جونور میخورنو بعد از شام یه پیاده رویِ سبک لب ساحل میرن و یه ربع توی استخرِ اختصاصیشون قدم میزنن و شب توی اتاقِ ۵۰متریشون روی تخت دونفره شون با موزیکِ لایت سینما خانگیشون میخوابن و دیوار اتاقشون نور آبیِ ملایم منتشر میکنه تا خواب راحتی داشته باشن


اه اه چه زندگیِ کسل کننده ای دارن واقعا!!! :))) :-"