صحبتِ من با دوستای کنکوریم!


تراز حدود ۵۰۰۰ اینا:


+ 😶 و اینک آزمون به پایان رسید. آیا x زنده است؟ ●_●

- x ری*ده است 😶

+😶 خسته نباشه. سخت بود؟

- بد نبود فیزیکش سخت بود ..! عمومیاش خیلی  هم سخت تر شده 😖

+ 😵😱 خدا کنکورِ ما رو بخیر بگذرونه

- بچه شوخی شوخی تموم شد 😂

+ الان چ حسی داری؟

- اصلا حسی ندارم 😶😂