کنکوریا فردا کنکور دارن و من استرس دارم!

همش فک میکنم من کنکور دارم!

امروز آخرین روزی بود که بچه های ریاضی و انسانی و یه تعداد از تجربیا رو میدیدیم

داشتن وسایلشونو جمع میکردن

وقتشه که ما جای بهترِ کتابخونه رو بگیریم ینی اون میزای تهِ سالن که هم کولر داره هم ساکته هم بغل دیواره !

واااای فک کن فردا کنکورته :|

وای خدا! ینی من چه حالیَم سال دیگه؟

امیدوارم بخیر بگذره!